اخذ گواهی استاندارد

با افزایش تنوع در حوزه محصولات صنعتی، به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان و همچنین حمایت از تولید کنندگان، برای انواع محصولات صنعتی استانداردهایی تعیین شده است که   تحت نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده و باید به تایید آن برسد در غیر این صورت توزیع و واردات آن محصولات به کشور ممنوع است.