شرایط و ضوابط

وب سایت شرکت جهان تجارت دوان براى ترخیص کالا,صادرات,واردات,ترخیص خودرو، اطلاع رسانی، آگهی‌های تجاری ، ارتباطات تجاری و قانونى شما ایجاد کرده است.

دسترسى و استفاده شما از سایت مشروط به رعایت شرایط و ضوابط ذیل و قوانین ذکر شده، مى‌باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى ” شرایط و ضوابط ” را پذیرفته و اقرار مى‌نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و www.dwt-co.com در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود.

در صورت عدم موافقت با ” شرایط و ضوابط ” لازم است بلافاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.

۱ –  استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى‌گیرد. وب سایت شرکت جهان تجارت دوان تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سایت ندارد.

۲ –  مطاب موجود در وبسایت، از خبرگذاری ها و اشخاص رسمی دریافت و درسایت قید میشود و لذا این شرکت کنترلی بر صحت صد در صدی مطالب را ندارد و لذا از مسئولیت این شرکت خارج می باشد.

۳ –  هرگونه پیام یا مطلبى از جمله آگهی، عکس، پیام در تماس با ما و غیر آن به سایت ارسال مى‌کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که ارسال نمایید مى‌تواند توسط dwt-co.com به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.

۴ – وب سایت شرکت جهان تجارت دوان مختار است، هر گونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این سایت ارسال می‌کنید، و یا اکانتی را که در فروشگاه وبسایت به آدرس shop.dwt-co.com ایجاد می‌کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.

۵ – وب سایت شرکت جهان تجارت دوان در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در سایت قرار دارد، مسئول نیست. این سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از وب سایت شرکت جهان تجارت دوان ایجاد شده‌اند.

۶ –  قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.

۷ –  وب سایت شرکت جهان تجارت دوان مى تواند با به روز کردن شرایط استفاده از این سایت، در هر زمان این ” شرایط و ضوابط ” را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط و الزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.

آدرس و شماره تماس های شرکت

استان تهران-شهر تهران-خ میرداماد-شماره ۱۲۶-ط۱-واحد ۱-کد پستی ۱۵۴۷۹۲۳۶۱۱ / تلفن تماس: ۲۶۴۰۶۷۵۳-۰۲۱ و ۲۴۵۱۹-۰۲۱