گمرک

بخشنامه گمرک ایران در خصوص درصد مابه التفاوت به نسبت حقوق ورودی کل اظهارنامه

گمرک

با عنایت به ابهامات حاصله برای برخی از گمرکات و به منظور هماهنگی در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد ، علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.بر این اساس دستور فرمائید درصد مابه التفاوت به نسبت “حقوق ورودی کل اظهارنامه (اظهار شده)” محاسبه و چنانچه نتیجه حاصله بیش از ۵۰ درصد باشد ؛ میزان جریمه نباید کمتر از ۵۰ درصد تعیین شود.همچنین مالیات بر ارزش افزوده مشمول محاسبات فوق نبوده ، لیکن پس از تعیین درصد جریمه با تشخیص رئیس گمرک و جهت وصول آن میبایست مبلغ جریمه بر اساس کل مابه التفاوت دریافت شود.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها بر حسن اجرای آن نظارت فرمائید.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *