ایران ترکمنستان

تاسیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان برگزار شد و با انتخاب اعضای هیاتمدیره، اتاق مشترک ایران و ترکمنستان رسمیت یافت.مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه، با حضور ۱۳۱ نفر از اعضای موسس تشکیل و طی آن اتاق مشترک ایران و ترکمنستان آغاز به کار کرد.

مجمع این اتاق با حضور دبیر کنسول سفارت ترکمنستان در تهران، مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت و معاون اداره دوم مشترکالمنافع و قفقاز برگزار شد.

در این نشستهمچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، ضمن اظهار خرسندی از تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، تاکید کرد:
هیات مدیره اتاق ترکمنستان باید عزم جدی در پیشبرد اهداف داشته باشد و با رویکردی منسجم در بهبود مناسبات تجاری دو کشور تلاش کند. محمدرضا کرباسی، معاون بینالملل اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر نقش فعال اتاقهای مشترک در توسعه مناسبات فی مابین،از اعضا و هیاتمدیره منتخب اتاق ایران و ترکمنستان درخواست کرد تا با پیگیری جدی در جهت رفع موانع و مشکلات تجاری و توسعه مناسبات تجاری دو کشور تلاش کنند.
در جریان نشست مقدماتی مجمع عمومی موسس، بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا، تشکیل اتاق ایران و ترکمنستان را مقدمهای برای بهبود روابط تجاری دو کشور ارزیابی کرد. همچنین الیاس، دبیر کنسول سفارت ترکمنستان در تهران تشکیل اتاق مشترک را به ایرانیان و فعالان اقتصادی تبریک گفت و آمادگی کامل سفارت را برای هرگونه همکاری با اتاق مشترک اعلام کرد.

همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی که به ریاست احمد اصغری همراه بود، هیاتمدیره این اتاق با رای اعضا انتخاب شدند. بر این اساس مجید محمدنژاد، محمد صمدی، مجید جلیلی بشاشی، بهمن ایری، احمد زمانیان یزدی، محمدرضا توکلیزاده، رحمان قرهباش، عبدالحلیم ماهری، سیداکبر رسولی، بهعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ارازجان شمالی و حکیم آلجلیل به عنوان اعضای علیالبدل هیاتمدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

 

روغن زیتون
,

واردات روغن زیتون افزایش یافت

مجری طرح زیتون با بیان اینکه خسارت مگس میوه زیتون به کمترین میزان در سالهای اخیر رسیده است، گفت: پیشبینی میشود امسال ۸۵ هزار تن زیتون در کشور تولید شود. احمد مستخدمی در حاشیه بازدید از باغات نمونه زیتون در شهرستان طارم در پاسخ به این پرسشی درباره آخرین وضعیت شیوع مگس میوه زیتون در کشور اظهار داشت: امسال با تلاشهایی که همکاران ما در بخشهای اجرا با همراهی سازمان حفظ نباتات و معاونت باغبانی در استانهایی که این آفت وجود دارد، انجام دادند؛ خوشبختانه تاکنون کمترین خسارت را نسبت به سالهای اخیر شاهد بودهایم. وی با بیان اینکه افزایش دما نیز در این زمینه به ما کمک کرده است، گفت: بهرهبرداران و تولیدکنندگان زیتون اگر قرار است محصول خود را به مرحله روغنکِشی برسانند و هنوز زیتون آنها روی درخت مانده است، باید دقت لازم را روی نگهداری آن داشته باشد؛ چرا که هوا سرد شده و اگر به توصیههای سازمان حفظ نباتات در زمینه مقابله با آفات گوش ندهند، امکان اینکه این محصول دچار
خسارت شود، وجود دارد.
مجری طرح زیتون کشور اضافه کرد: خسارت آفتی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد ضمن اینکه سال گذشته میزان خسارت ناشی از این آفت در استانهای مهم زیتونخیز )قزوین، گیلان، زنجان و قسمتی از گلستان( زیر سه درصد بوده است. مستخدمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مساحت باغات زیتون کشور حدود ۸۵ هزار هکتار است، گفت: بیش از ۵۰ درصد این باغات بارور هستند.
وی با بیان اینکه در سال جاری به خاطر بحث تغییرات اقلیمی و سرمازدگی، میزان تولید مقداری کاهش پیدا کرد، اظهار داشت: امسال به همین دلایل میانگین عملکردمان در واحد سطح کاهش یافت و میزان تولید در سال جاری را ۸۵ هزار تن برآورد میکنیم که حدود ۷۰ درصد آن تبدیل به کنسرو و ۳۰ تا ۳۵ درصد تبدیل به روغن میشود.
مجری طرح زیتون تصریح کرد: علیرغم اینکه میزان تولید در سال جاری کاهش یافته، اما کیفیت محصول نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و باعث شده ارزش افزوده محصول تولیدی بالا برود و با قیمت مناسبتری به بازار عرضه شود. افزایش مصرف روغن زیتون به ۱۹۰ گرم تا پایان برنامه ششم
وی با بیان اینکه طرح توسعه باغات زیتون از سال ۷۲ آغاز شده است، گفت: در طول ۲۴ سالی که این طرح اجرا شده، مصرف روغن زیتون از ۳۰ به ۱۳۰ گرم رسیده و تا پایان برنامه ششم این عدد به ۱۹۰ گرم خواهد رسید؛ ضمن اینکه میزان تولید را طی این مدت از ۷۷۰ تن به ۸۵ هزار تن رساندیم و پیشبینی میشود تا پایان برنامه ششم به ۲۰۰ هزار تن تولید دست پیدا کنیم.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در ابتدای طرح ما در استانهای قزوین، گیلان و زنجان گسترش باغات را داشتیم، اما در حال حاضر در ۲۶ استان اجرا میشود. مستخدمی افزود: تبیین و ارائه نقشه راه جدید با توجه به تغییرات اقلیمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.

وی تصریح کرد: ما برآورد کردهایم که در برنامه ششم توسعه حدود ۱۵ هزار هکتار توسعه باغات داشته باشیم؛ ضمن اینکه اصلاح و بازسازی باغات موجود و توسعه باغات با ارقام سازگار و مناسب هر منطقه در دستور کار ما است.
مجری طرح زیتون اظهار داشت: ما بر اساس برنامه ششم توسعه طی سال ۹۶ برآورد کردهایم که باید برای اصلاح باغات ۳.۳ میلیارد تومان هزینه کنیم؛ ضمن اینکه در این راستا ۴۳۰ هکتار جوانسازی باغات انجام خواهد شد. مستخدمی با بیان اینکه یکی از معضلات بخش زیتون، بحث تغذیه است، گفت: برای سال جاری ۱۱۰۰ هکتار مشارکت در تغذیه را در نظر گرفتهایم.
افزایش عملکرد تولید زیتون به بیش از ۳ تن در پایان برنامه ششم مجری طرح زیتون با بیان اینکه متوسط عملکرد تولید زیتون قرار است از ۲.۱ تن در هکتار به بیش از ۳ تن در پایان برنامه ششم برسد،
گفت: البته در حال حاضر عملکرد تولید در مناطق سهگانه )گیلان، قزوین و زنجان( حدود چهار تن در هکتار است.
وی با اشاره به اینکه هدف نهایی وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر تولید اقلام کنسروی، تولید روغن زیتون است، تصریح کرد: احداث باغات متراکم و فوقمتراکم، یکی از راهکارهای این امر است.
مستخدمی با بیان اینکه مصرف کنسرو زیتون ۲.۵ برابر مصرف سرانه جهان است، گفت: اقلام کنسروی و دو منظوره بسیار خوبی در کشور داریم، اما به منظور افزایش سلامت جامعه، رشد تولید روغن زیتون در کشور و توسعه باغات با ارقام تجاری روز دنیا در دستور کار ما است.
مجری طرح زیتون گفت: به رغم اینکه امسال تولید زیتون مقدار کاهش پیدا کرده اما چون از سنوات گذشته ذخایری به امسال رسیده، در بازار کمبود محصول نداریم.
افزایش واردات روغن زیتون در سال جاری وی ادامه داد: واردات زیتون همچون سالهای گذشته به شکل خام و فرآوری شده، ممنوع است و واردات روغن زیتون مطابق قوانین جاری انجام خواهد شد.
مستخدمی با بیان اینکه مصرف روغن زیتون در کشور بیش از ۱۲ هزار تن است، افزود: میزان واردات در سال گذشته حدود ۵۷۰۰ تن بوده، اما امسال پیشبینی میشود تا حدود ۸۰۰۰ تن واردات داشته باشیم.
مجری طرح زیتون تأکید کرد: ما باید نظارت و رصد کاملی بر روی واردات روغن زیتون داشته باشیم تا شاهد اختلاط آن با سایر روغنهای نامرغوب نباشیم؛ در همین راستا تصمیم داریم این مسئولیت مهم را بر عهده شورای ملی زیتون قرار دهیم تا این شورا نظارت و رصد کامل بر روی این مسئله داشته باشد.

, ,

افق صادرات یک میلیارد دلاری مناطق آزاد تا پایان سال

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری محصولات تولیدی از مناطق آزاد تا پایان امسال خبر داد.مرتضی بانک با تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق اهداف مناطق آزاد، اظهار کرد: رسیدن کامل به اهداف مناطق آزاد زمانی محقق میشود که پشتیبانی تمامی اعضای شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی را با خود به همراه داشته باشد و در عین حال باید بدانیم که اجرای برنامهها و فعالیتهای مناطق آزاد با هماهنگی این اعضا است. وی ادامه داد: قانونگذار اختیاراتی کامل به مناطق آزاد داده است و پشتوانه این اختیارات در مناطق آزاد، شورایعالی این مناطق و اعضای آن
است که شامل وزرای دستگاههای اجرایی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی متشکل از ۱۰ وزارتخانه و ۴ سازمان و دستگاه است، خاطرنشان کرد: وزرا و روسای این سازمانها عضو ثابت و تصمیمگیرنده در این شورا هستند، پس تصمیمات اخذ شده در این شورا ضمانت اجرایی صددرصدی در سطح کلان دارد و از پشتوانه قدرتمندی برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد میتوانند همه مشکلات خود را با تکیه بر این قانون و به پشتوانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی حل کنند، عنوان کرد: مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامهها و فعالیتهای خود را پیش میبرند.

 

,

آلمان و ایتالیا مقاصد جدید صادرات پوشاک

خبر » ایتالیا « و » آلمان « عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات پوشاک ایرانی به کشورهای داد.مجید نامی درمورد اینکه میزان صادرات پوشاک از ایران به سایر کشورها چقدر است و محصولات تولیدی ایران به کدام یک از این کشورها بیشتر صادر میشود، اعلام کرد: سال گذشته حدود ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتهایم و بهترتیب کشورهای بیشترین واردات پوشاک از ایران را به خود اختصاص دادهاند، این در حالی است » کشورهای آسیایمیانه « و » عراق « ،» افغانستان «
که بهتازگی صادرات پوشاک ایرانی به کشورهای آلمان و ایتالیا در دستور کار قرار گرفته است. نامی همچنین درمورد میزان هزینه سالانه خانوارها بهعنوان تعیینکننده کل مصرف پوشاک در کشور گفت: براساس آمار موجود سال گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان میشود میزان هزینه خانوارها برای خرید پوشاک در کشور بوده است.
بیشترین میزان صادرات پوشاک به ایران را چه از مبادی رسمی و چه از مبادی » چین و ترکیه « وی ادامه داد: بهترتیب کشورهای غیرقانونی داشتهاند و ترکها به دلیل اینکه روی برند سرمایهگذاری ویژهای انجام دادهاند و بازارشان در حال گسترش است با شرایط مطلوبتری در این حوزه روبهرو هستند؛ در این مورد باید اشاره کرد که چینیها اجناس مختلفی را چه بهصورت سفارشی و چه تقلبی به ایران وارد میکنند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به اینکه تولید سالانه پوشاک در کشور چه میزان است و چه بخشی از بازار داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد میزان تولید پوشاک در کشور رقمی وجود ندارد و هر عددی که اعلام میشود براساس گمانهزنی است، چرا که در این حوزه آمار دقیقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود دقیق تعداد واحدهای تولیدی ارائه نمیشود.
نامی ادامه داد: با این حال براساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بازار پوشاک در کشور به تولید داخلی اختصاص دارد. نامشخص بودن میزان تولید پوشاک در ایران در حالی بهگفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مشهود است که اتحادیه پوشاک تهران با صدور اطلاعیهای برای متصدیان واحدهای صنفی فروشندگان پوشاک درباره ضبط کالا و مجازات فروشندگان پوشاک خارجی بدون مدارک قانونی واردات هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده براساس ماده « : است ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق محسوب میشود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا، مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.

لندن

دفتر اتاق بازرگانی تهران در لندن افتتاح شد

دفتر نمایندگی اتاق تهران در لندن با حضور رییس اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق انگلیس و ایران افتتاح و آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس این دفتر تسهیل شرایط برای جذب سرمایه های خارجی عنوان شده است.مسعود خوانساری، در جلسه افتتاح دفترنمایندگی اتاق تهران در لندن اظهار کرد: بعد از برجام، بیش از ۲۰۰ هیات تجاری به ایران آمد و اتاق تهران میزبان بیش از ۶۰ هیات بود. اما باید اذعان کرد که تاکنون توفیقات عملی و اجرایی به اندازه رفت و آمد هیاتها نبوده است. اگرچه طبق آخرین گزارش کمیسیون اروپا، حجم تجارت بین دوطرف در شش ماه ابتدایی سال میلادی نزدیک به دوبرابر شده است ولی انتظار ما بیش از این

رقمهاست.

او ادامه داد: طبیعتا دو مشکل جدی برسر این راه وجود دارد: یک مساله خارجی است که بعد از آمدن آقای ترامپ، مشکلات ونگرانیهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مساله بعدی هم مشکلات داخلی ایران به دلیل تحریمها و سوءمدیریتهای گذشتهبوده است. این مسایل باعث شد اشکالاتی در سیستم بانکی و اقتصاد کشور داشته باشیم.خوانساری تاکید کرد: بعد از انتخاب آقایروحانی به عنوان رییس جمهور، اقتصاد کشور ثبات نسبی پیدا کرد. تورم ایران از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده و زمینههای خوبی برای سرمایهگذاری فراهم شد.

به گفته او، چند قرارداد بزرگ منعقد شده است که یکی از آنها قرارداد توتال بوده است. طی این مدت قراردادهایی هم با شرکتهای خودروسازی خارجی بسته شده است.خوانساری ادامه داد: اتاق تهران تمام تلاشش این بود که بتواند نیازهای سرمایهگذار خارجی را شناسایی کند و مطالبهگری از دولت را افزایش دهد. خوشبختانه دولت هم توجه بیشتری به بخش خصوصی در چهار سال گذشته داشته است. طی همین روابط در اتاق توانستیم مشکلاتی بخش خصوصی که در ارتباط با بیمه و مالیات وجود داشت را تا حدودی حل

و فصل کنیم.

براساس صحبتهای رییس اتاق تهران، اقدام دیگری که در اتاق تهران انجام شد، راهاندازی مرکز داوری بود. او گفت: ما معتقدیم چنانچه اتاق بازرگانی بتواند اختلافات بین صاحبان کسبوکار را بررسی کند، هم سریعتر به اختلافات رسیدگی میشود و هم این روند هزینه کمتری برای طرفین قرارداد در بر خواهد داشت.

او اضافه کرد: اقدام بعدی، راهاندازی مرکز جذب سرمایهگذاری خارجی بود که خانم فریال مستوفی، عضو عیات نمایندگان اتاق تهران، مسئولیت آن را برعهده دارند. اولین کار صورت گرفته در این مرکز، بررسی قانون فعلی جذب سرمایهگذاری خارجی بود. دومین اقدام، شناخت پتانسیل و طرحهای داخلی آماده برای سرمایهگذاری خارجی بود.

خوانساری در صحبتهایش به مشکل رتبهبندی ایران در شاخصهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: وضعیت ایران در شاخصهای بین المللی در ارتباط با آزادی اقتصادی، فساد اداری و اقتصادی، تورم، محیط کسبوکار مطلوب نبوده و نیست. خوشبختانه با دعوت

از موسسه هایی مانند فریزر در مسیر حل این مشکلات هستیم. به این شکل آنها میتوانند ساختار اقتصادی ایران را بررسی کنند و باشناخت بیشتر از اصلاحات اقتصادی انجام شده و ارائه راهکار برای مشکلات موجود، مسیر بهبود رتبه ایران را هموار کنند.رییس اتاقتهران، در ادامه سخنرانیاش به دستاوردهای اخیر ایران اشاره کرد و گفت: با تعداد زیادی از بیمههای معروف دنیا ارتباطات خوبیبرقرار کردهایم. همچنین سعی داریم موافقتنامه های مختلفی با آنها به امضا برسانیم. ضمن این که در ماه گذشته بیش از ۳۰ میلیارددلار خط اعتباری توسط کره، اتریش، چین، دانمارک به ایران داده شد و قطعا رقمها بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.پس ازامضای این تفاهمنامه مهدی شریفی نیکنفس، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران به بیان دیدگاههای خود پرداخت.همچنین در اینمراسم لرد لامونت رئیس اتاق ایران و انگلیس به سخنرانی پرداخت و به ضرورت توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور اشاره کردوپس از او سر ریچارد دالتون نیز طی سخنرانی به همین موضوعات اشاره کرد.

فریال مستوفی، رئیس مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران، نیز با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی ایران خواهان اقدامات مشترک و هدفمند هر دو طرف برای همکاریهای بیشتر شد. به باور مستوفی در صورت طی کردن فرآیندهای مورد نیاز برای معرفی اقتصاد ایران، امکان همکاریهای بیشتر مهیا خواهد شد.

در ادامه این مراسم مشایخی مدیرعامل شرکت پتروشیمی لندن هم به بیان دیدگاههای خود پرداخت. او صحبتهایش را با معرفی شرکت بازرگانی پتروشیمی است که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شده است، آغاز کرد. به گفته او، پیسیسی به عنوان یک بازوی تجاری با تمامی مجموعههای پتروشیمی در ایران همکاری میکند. فعالیت این شرکت از نوامبر ۲۰۰۹ آغاز شده و در بخشهای مختلف تجاری پتروشیمی نظیر تولید محصولات پتروشیمی برای بازارهای داخلی و بینالمللی بودهاست. این شرکت فعالیتهایش را همسو با خصوصیسازی در ایران پیش بردهاست. به گفته مدیرِ این شرکت، پیسیسی به عنوان شرکت هلدینگ با برخی از شرکتهای داخلی نیز در زمینههای مختلف فعالیت کردهاست.

مشایخی گفت: جلسه امروز که با همراهی اتاق انگلیس-ایرانی برگزار شد، در جهت تسهیل شرایط برای سرمایهگذاری خارجی بوده است. او تاکید کرد که نقش این شرکت ایجادِ مکانیزمهایی برای کمک به شرکتهای ایرانی برای استفاده از منابع مالیِ خارجی است.او در پایان صحبتهای خود نسبت به آیندهای بهتر برای بهرهبرداری از فرصتهای کسبوکار ابراز امیدواری کرد.