ضوابط واردات پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی از کشور کانادا

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۶۳۲/۲۱۹/۲/۹۵ مورخ ۲۰/۵/۹۵ دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره ۷۳۰/۱۱۵۵۸ در ﺧﺼﻮص واردات پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی از کشور کانادا جهت اطلاع و اقدام و با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

* متن نامه شماره ۳۰۶۳۲/۲۱۹/۲/۹۵ مورخ ۲۰/۵/۹۵ به شرح زیر می باشد :

جناب آقای شامانی سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران

با سلام – به پیوست تصویر نامه شماره ۷۳۰/۱۱۵۵۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ در خصوص واردات پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی از کشور کانادا با رعایت بازدید و بررسی بازرسین قرنطینه گیاهی در مرز ورودی گمرک ترخیص کننده جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی خلج سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

رفع ممنوعیت صادرات کره فله

پیرو بخشنامه شماره ردیف ۵۵۹ مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت ، مجوز یا عوارض صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۲۰۵۵/۲۱۰/۹۵ مورخ ۲۳/۸/۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره ۳۲۹۵/۵۰۱/۹۵ مورخ ۱۸/۸/۹۵ قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات کره فله در بسته بندی بالای پانصد گرمی جهت اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

  عبدالرضا غلامی مدیر کل دفتر صادرات

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

تخفیف سود بازرگانی خودروی وارداتی رنو کپچر

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶‏/۱۲۷۲۹۴‏/۷۰۲/۲۱۰۳۸/۷۳/۱۴۰ مورخ ۸‏/۶‏/۸۸ تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت۴۲۲۸۱ک مورخ ۱/۲/۸۸ هیأت محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بارزگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه ، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰۲۱ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ سازمان ملی استاندارد و نامه شماره ۷/۷۱/۴۲۴۱ مورخ ۳/۶/۹۵ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و با رعایت کامل مقررات صرفاً جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.

جدول

علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۶۷۳۵‏/۹۵‏/۲۹۲ مورخ ۲۹‏/۸‏/۹۵ در خصوص اخذ مجوزها، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۲۶۰۰‏/۲۱۰‏/۹۵ مورخ ۲۵‏/۸‏/۹۵ سازمان توسعه و تجارت منضم به نامه شماره ۸۵۶۶۲ مورخ ۱۵‏/۸‏/۹۵ سازمان ملی استاندارد در خصوص لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم ذیل هرردیف تعرفه ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

لزوم اخذ مجوز های مربوط به واردات قطعی کالا

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۵۶۴‏/۹۵‏/۷۱ مورخ ۴‏/۳‏/۹۵ مبنی بر ارسال فایل مربوط به مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا ، به پیوست فایل بروز شده مجوزهای مورد اشاره ارسال و اعلام می گردد با عنایت به بخشنامه شماره ۴۶۴۵۴ مورخ ۱۹/۳/۹۳ ریاست محترم کل (موضوع لزوم اخذ مجوزهای مربوط به واردات قطعی کالا در هنگام اظهار کالای عبور داخلی) ، مجوزهای ابلاغی در سامانه جامع امور گمرکی نیز اعمال شده است ولیکن ترخیص کالا صرفاً منوط به کنترل های صورت گرفته توسط سامانه نبوده و همچنان مراجعه به بخشنامه های صادره و یادداشت های ذیل فصل و ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات الزامی می باشد.لذا ضمن تأکید بر رعایت دستور العمل شماره ۳۶۵۷۲/۹۴/۴۰ مورخ ۳/۲/۹۴ در خصوص نحوه استفاده از فایل مزبور خواهشمند است دستور فرمایید در صورت مشاهده مغایرت در مجوز مورد درخواست توسط سامانه با منابع و مراجع ذکر شده به قید فوریت مراتب را جهت بررسی و اصلاح به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اعلام نمایند.

علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.