بخشنامه جدید به شماره ۲۰۰/۸۵۴۹/۹۰۸۱۳ در وزارت امور اقتصاد و دارایی

در این مطلب بخشنامه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی به شماره۲۰۰/۸۵۴۹/۹۰۸۱۳ ارائه خواهد شد.

در ادامه با ما همراه باشید تا این بخشنامه را به شما ارائه نماییم.

ادامه مطلب …

اعلام ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات ﺑﺬر ﻓﻠﻔﻞ از ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ

وزارت جهاد کشاورزی به تازگی شرایط جدیدی را برای واردات بذر فلفل اعلام کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از این شرایط در ادامه همراه ما باشید.

ادامه مطلب …

تعیین تکلیف کالاهایی که در مهلت های قانونی ترخیص نمی شوند

پیرو بخشنامه شماره ۶۸۶۷۸/۹۵/۱۳۱ مورخ ۱۴/۴/۹۵ نظر به اینکه نتایج حاصل از بررسی گزارشات زمانسنجی ترخیص اظهارنامه های وارداتی حاکی از آن است که بخشی از بلاتکلیفی و تطویل امر تشریفات گمرکی اظهارنامه های وارداتی ناشی از عدم پیگیری ذینفعان می باشد ، انتظار میرود مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی به نحو ذیل عمل نمایند :

۱- گمرک محل اظهار کالا بصورت مستمر و مداوم مراحل انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه ها را (که بررسی آنها در طرح کارشناسی متمرکز انجام می گردد) تا اتمام انجام تشریفات گمرکی مربوطه در چهارچوب محدوده زمانبندی تعیین شده از سوی سازمان پایش نماید.

۲- از آنجا که اظهار و ترخیص کالای موضوع قبض انبار با اظهارنامه دیگر در سامانه قابل پیگیری می باشد نسبت به استخراج موارد و اعلام به واحدهای بازبینی و بازرسی جهت بررسی اقدام نمایند.

۳- در صورتی که ذینفع ظرف مهلت های قانونی (موضوع ماده ۲۴ قانون امور گمرکی) نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف اظهارنامه و ترخیص کالا اقدام ننمایند ، لازم است نسبت به اعمال مقررات متروکه در خصوص کالای اظهار شده اقدام نمایند.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم ، مراتب را به کلیه گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

  علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

اضافه شدن گمرکات پیام و بندر لنگه به فهرست گمرکات تخصصی واردات قطعی لوازم خانگی

پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۷۷۸۴/۹۵/۲۲۹ مورخ ۲۹/۶/۹۵ و ۱۶۵۹۴۳/۹۵/۱۳۶۸۶۹/۷۳/۲۹۷ مورخ ۱۵/۹/۹۵ موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی ، بدینوسیله گمرکات پیام و بندر لنگه نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه می گردد.

لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند.

 علی اکبر شامانی سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.

ارزش انواع ماشین آلات راهسازی VOLVO مدلهای سال ۲۰۱۶

در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۸/۸/۹۵ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش اعلام ارزش انواع مدل ماشین آلات راهسازی VOLVO مدل سال ۲۰۱۶ ساخت سوئد ، به نمایندگی شرکت پارسیان پیشرو صنعت به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و  بیمه انجام گیرد.

 ارزش ماشین آلات

خداکرم اسکندری مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش

  در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن: ۲۴۵۱۹ ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل: info@dwt-co.com تماس حاصل فرمایید.