واردات ۱۸ قلم لوازم خانگی مشروط شد

واردات ۱۸ قلم لوازم خانگی منوط به فعالیت نمایندگی آنها در داخل کشور شد. چندی قبل از سوی مقامات وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت اعلام شد به استناد احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور (در ادامه مواد قانونی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم) مبنی بر عدم وضع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای از تولیدات داخلی با تعیین حقوق ورودی مناسب حمایت لازم از تولیدات داخلی بعمل آمده است.

لوازم خانگی

از سوی دیگر در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ واردات بسیاری از کالاها تنها با اخذ نمایندگی از شرکت خارجی امکان‌پذیر گردید. بر همین اساس فهرست ۱۸ قلمی کالاهای متعلق به گروه لوازم خانگی که از این پس تنها به شرط فعالیت نمایندگی داخلی امکان ثبت سفارش خواهند داشت، قابل مشاهده است. در این فهرست کالاهایی همچون، یخچال فریزر، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، تلویزیون، مانیتور و…به چشم می‌خورد.

توليد ملي

بخشنامه گمرك ايران در خصوص تسريع و شفافسازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي

گمرك……
با سلام و احترام پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۳۱/۹۵/۶۸۶۷۸ مورخ ۹۵/۴/۱۴ و شماره ۱۵۶/۲۴/۲۱۶/۱/۹۵/۷۹۸۸۸ مورخ ۹۵/۵/۲ و جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ شوراي ، IT به منظور تسهيل، تسريع و شفافسازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي و در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي موارد ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد :
۱- ارزش اظهاري كالاهاي وارده با رويه بانكي ( ارز مبادلهاي ) تا سقف مأخذ ۱۵درصد حقوق ورودي، با عنايت به اختلاف نرخ ارز رسمي اعلامي از سوي بانك مركزي با ارز آزاد ( غيررسمي ) مستند به ماده ۱۴قانون امور گمركي پذيرفته و صرفاً در موارد ظن بيشبود، حسب دستورالعمل شماره ۲۵۶/۲۴/۱/۹۴/۱۴۷۹۹۵ مورخ ۹۴/۸/۹ پس از ترخيص كالا و اعلام مراتب به بانك عامل مبني بر عدم تسويه از طريق سامانه جامع گمركي به منظور بررسي و اعلام نظر نهايي با دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه مكاتبه گردد.
۲- در صورت عدم پذيرش ارزش مندرج در TSC با نگهداري كالا و يا در صورت تمايل ذينفع با اخذ سپرده موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمركي، كالا ترخيص و موضوع بلافاصله توسط گمركي كه از رياست محترم كل تفويض اختيار ارجاع پرونده را دارند به كميسيون رسيدگي به اختلافات منعكس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد و عدم دريافت جريمه منوط به تصريح آن در رأي صادره ميباشد.
۳- چنانچه ارزش كالايي در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب كالا ميتواند با ارسال اسناد و مدارك مثبته و يا سوابق ترخيص با رعايت شرايط همزماني مورد تأييد گمرك و يا در صورت لزوم ارائه نمونه كالا و يا كاتولوگ از دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نمايد.
۴- نظر به اينكه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول قيمتگذاري و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد، فلذا پذيرش ارزش اظهاري كالاهاي وارده مذكور با رويه بانكي پس از اخذ مجوز ترخيص از وزارتخانه مذكور بلامانع بوده و همزمان با ترخيص كالا، اطلاعات مربوط به هر واحد كالا همانند ساير كالاهاي وارده و پس از تكميل كامل فيلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقيق كالا از طريق سامانه جامع گمركي به منظور بررسي و ثبت اطلاعات كالا در سامانه TSC به دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه ارسال شود.
۵- عدم پذيرش ارزش اظهاري صاحب كالا توسط كارشناس متمركز و يا گمرك اجرايي ميبايست مستند به ماده ۱۵ قانون امور گمركي و مواد ۱۰الي ۲۱آييننامه اجرايي قانون مذكور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعايت مستندات قانوني اكيداً خودداري و به هنگام مكاتبات با دفتر ستادي ذيربط، مستندات و دلايل قانوني مربوطه ذكر شود.
۶- اختلاف ارزش استنباطي از سوي گمرك براي كالاهايي كه ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خريد و شرايط معامله با دامنه تغييرات تا ده درصد ( به استثناء انواع پارچه، پوشاك، منسوجات نبافته، انواع خودروهاي مشمول قانون خودرو، برنج خوراكي، انواع ظروف شيشهاي، چيني و سراميك، لوازم آرايشي و بهداشتي و انواع كالاي دخاني و تنباكوي معسل) پذيرفته ميشود.
فرود عسگري معاون فني و امور گمركي

SHANTUI

بخشنامه گمرك ايران در خصوص اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي SHANTUI چين سال ۲۰۱۷

۱۳۹۵/۱۲/۲۵ : تاريخ۴۲۳/۲۴/۲۰۵/۸۹۵۳/۹۵/۲۴۹۴۳۸ :شماره
گمرك……
با سلام و احترام در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ۶۳۵مورخ ۹۵/۱۰/۲۸كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع ماشين آلات راهسازي SHANTUI سال ۲۰۱۷ ساخت چين ، به نمايندگي ١٠ شركت واژه ماشين زاگرس به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات وارداتي مربوطه با توجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
CRF Bandar
نوع خودروPRODUCT MODEL BRAND ENGINE MODEL Abbas (USD)
بلدوزرBULLDOZER SD42-3 SHANTUI CUMMINS KTA19-C525 396000
بلدوزرBULLDOZER SD32 SHANTUI CUMMINS NTA855-C360S10 197960
بلدوزرBULLDOZER SD32W SHANTUI CUMMINS NTA855-C360S10 197960
بلدوزرBULLDOZER SD23 SHANTUI CUMMINS NTA855-C280S10 136350
بلدوزرBULLDOZER SD16 SHANTUI SHANGCHAI SC11CB184G2B1 74750
بلدوزرBULLDOZER SD08 SHANTUI WEICHAI WP4G90E235 37070
ROAD SR12-5 SHANTUI WPG8G140E22 53885
ROLLER
غلطك
ROAD SR13D SHANTUI CUMMINS 6BTAA3.9-C 113120
ROLLER
غلطك
ROAD SR26T SHANTUI SHANGCHAI D6114ZG10B 58580
ROLLER
غلطك
لودرLOADER SL30W SHANTUI WEICHAI DEUTZ WP6G125E22 45000
لودرLOADER SL60W-2 SHANTUI SHANGCHAI SC11CB240.1G2B1 90265
بيل مكانيكيEXCAVATOR SE220 SHANTUI CUMMINS B5.9-C 92550
بيل مكانيكيEXCAVATOR SE240 SHANTUI CUMMINS B5.9-C 105100
بيل مكانيكيEXCAVATOR SE330 SHANTUI CUMMINS B5.9-C 140400
بيل مكانيكيEXCAVATOR SE360 SHANTUI CUMMINS 6C8.3 164540
MOTOR SG18-3 SHANTUI CUMMINS 6C8.3 72720
GRADER
گريدر
MOTOR SG21-3 SHANTUI CUMMINS 6BTAA5.9-C180 75650
GRADER
گريدر
لوله گذارPIPELAYER SP70Y SHANTUI CUMMINS 6CTAA8.3-C215 257550
لودرLOADER SL50W-3 SHANTUI SHANGHAISC11 CB220G231 75900
لودرLOADER SL20W SHANTUI LR4108G86 44000
ROAD SR20M SHANTUI CUMMINS 6BTA5.9-C180 78000
ROLLER
غلطك
خداكرم اسكندري مدير كل دفتر بررسي و تعيين ارزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امور ترخيص كالا

بخشنامه گمرك ايران در خصوص تسريع و شفافسازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي

بخشنامه گمرك ايران در خصوص تسريع و شفافسازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي

۱۳۹۵/۱۲/۲۲ : تاريخ۲۴/۱/۹۵/۲۴۲۸۸۹ :شماره
گمرك……
با سلام و احترام پيرو بخشنامه هاي شماره ۱۳۱/۹۵/۶۸۶۷۸مورخ ۹۵/۴/۱۴و شماره   ۱۵۶/۲۴/۲۱۶/۱/۹۵/۷۹۸۸۸مورخ ۹۵/۵/۲و جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۲۸شوراي ، ITبه منظور تسهيل، تسريع و شفافسازي در امور ترخيص كالا و حمايت از توليد ملي و در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي موارد ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد :
-۱ارزش اظهاري كالاهاي وارده با رويه بانكي )ارز مبادلهاي( تا سقف مأخذ ۱۵درصد حقوق ورودي، با عنايت به اختلاف نرخ ارز رسمي اعلامي از سوي بانك مركزي با ارز آزاد )غيررسمي( مستند به ماده ۱۴قانون امور گمركي پذيرفته و صرفاً در موارد ظن بيشبود، حسب دستورالعمل شماره ۲۵۶/۲۴/۱/۹۴/۱۴۷۹۹۵مورخ  ۹۴/۸/۹پس از ترخيص كالا و اعلام مراتب به بانك عامل مبني بر عدم تسويه از طريق سامانه جامع گمركي به منظور بررسي و اعلام نظر نهايي با دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه مكاتبه گردد.
-۲در صورت عدم پذيرش ارزش مندرج در TSC با نگهداري كالا و يا در صورت تمايل ذينفع با اخذ سپرده موضوع ماده ۴۵قانون امور گمركي، كالا ترخيص و موضوع بلافاصله توسط گمركي كه از رياست محترم كل تفويض اختيار ارجاع پرونده را دارند به كميسيون رسيدگي به اختلافات منعكس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد و عدم دريافت جريمه منوط به تصريح آن در رأي صادره ميباشد.
-۳چنانچه ارزش كالايي در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب كالا ميتواند با ارسال اسناد و مدارك مثبته و يا سوابق ترخيص با رعايت شرايط همزماني مورد تأييد گمرك و يا در صورت لزوم ارائه نمونه كالا و يا كاتولوگ از دفتر بررسي و تعيين ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نمايد.
-۴نظر به اينكه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول قيمتگذاري و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد، فلذا پذيرش ارزش اظهاري كالاهاي وارده مذكور با رويه بانكي پس از اخذ مجوز ترخيص از وزارتخانه مذكور بلامانع بوده و همزمان با ترخيص كالا، اطلاعات مربوط به هر واحد كالا همانند ساير كالاهاي وارده و پس از تكميل كامل فيلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقيق كالا از طريق سامانه جامع گمركي به منظور بررسي و ثبت اطلاعات كالا در سامانه TSCبه دفتر بررسي و تعيين
ارزش و تعرفه ارسال شود.
-۵عدم پذيرش ارزش اظهاري صاحب كالا توسط كارشناس متمركز و يا گمرك اجرايي ميبايست مستند به ماده ۱۵قانون امور گمركي و مواد ۱۰الي ۲۱آييننامه اجرايي قانون مذكور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعايت مستندات قانوني اكيداً خودداري و به هنگام مكاتبات با دفتر ستادي ذيربط، مستندات و دلايل قانوني مربوطه ذكر شود.
-۶اختلاف ارزش استنباطي از سوي گمرك براي كالاهايي كه ارزش آنها در سامانه

ضمانتنامه بانكي بابت حقوق ورودي كالا

بخشنامه گمرك ايران در خصوص اصلاح دستورالعمل پذيرش ضمانتنامه بانكي بابت حقوق ورودي كالاهاي واردات قطعي

بخشنامه گمرك ايران در خصوص اصلاح دستورالعمل پذيرش ضمانتنامه بانكي بابت حقوق ورودي كالاهاي واردات قطعي

۱۳۹۶/۰۱/۱۶ : تاريخ۷/۸/۹۶/۷۵۸۹ :شماره

گمرك……

با سلام و احترام – پيرو بخشنامه شماره  ۱/۹۵/۲۴۵۵۲۵مورخ  ۹۵/۱۲/۲۴رياست محترم كل در خصوص نحوه اخذ ضمانتنامه بانكي به پيوست نامه شماره  ۱۰/۹۶/۵۴۱۴مورخ  ۹۶/۱/۱۵معاون محترم توسعه مديريت و منابع ارسال مي گردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به شرح ذيل اصلاح گردد :

  1. در جزء “ب” ماده  ۱عبارت “براي ساير كالاها  ۶ماه تعيين مي شود” به عبارت “براي ساير كالاها  ۶ماه با سر رسيد حداكثر تا ۹۶/۱۱/۱۵تعيين مي شود” تغيير مي يابد.
  2. تبصره  ۳ماده  ۱حذف مي شود.
  3. جزء “د” و “ه” ماده  ۱به ترتيب به جزء “ج” و “د” تغيير يافته و با تسري اين تغييرات به بخشنامه شماره ۷۱/۱۴/۱۱۳/۹۵/۲۴۵۳۷مورخ  ۹۵/۲/۱۳؛ بر اجراي آن در سال جاري نيز تأكيد مي گردد.
  4. به دليل فراهم بودن بسترهاي لازم براي استعلام اصالت و صحت ضمانتنامه هاي بانكي از طريق سيستم ؛ ماده  ۱مكرر حذف مي گردد.
  5. در ماده  ۲با توجه به واريز سيستمي وجوه ضمانتنامه بانكي و انعكاس آن در سامانه جامع گمركي نياز به دريافت فيش واريزي از بانك مربوطه مرتفع گرديده است.
  6. در ابتداي ماده  ۴و قبل از عبارت ” گمركات موظفند” عبارت “ضمن تأكيد بر تداوم ثبت اطلاعات ضمانتنامه هاي بانكي مأخوذه در سيستم وب بنياد ضمانتنامه هاي بانكي” افزوده مي شود.
  7. عبارت ” قبول ضمانتنامه يا ” از ماده  ۵حذف گردد.

بديهي است كه ساير مفاد بخشنامه به قوت خود باقي است.

فرود عسگري – معاون فني و امور گمركي